Berekenen stijgings%

E02E70F4-40B7-43A9-B4A0-FE9BB1B9572A.jpg

Het bepalen van het gemiddelde stijgingspercentage van een beklimming is eenvoudig als je beschikt over volgende gegevens: hoogte start, hoogte top en lengte klim.

Je kan het dan zo berekenen:

  • Eerst bereken je het hoogteverschil: hoogte top - hoogte start = hoogteverschil

  • Dan doe je het hoogteverschil in meters gedeeld door de lengte van de klim in meters maal 100

  • Voorbeeld: een klim van 1000 m lang met een hoogteverschil van 50 m: (50/1000) x 100 = 5% gemiddeld